Stavařina je kumšt

Stavařina je řemeslo a kumšt

Lidé se věnovali stavařině odpradávna – napodobovali základní tvary přírody a budovali své první primitivní příbytky. Stavební práce byly vždy náročný boj s materiálem a ladná souhra lidských dovedností. A od první republiky také tvrdá dřina a náročné zápolení s konkurencí. Dnes má stavařina příchuť gangesterské práce živené z předražených státních zakázek. Je škoda, že několik filištýnů udělalo tomuto svízelnému řemeslu svou prací medvědí službu. Stavařina je skutečně těžká práce a vyžaduje souhru mnoha dovedností a schopností: stavař musí rozumět technice, ale také obchodu a diplomacii, měl by být autoritou pro dělníky, ale zároveň musí být schopen prokousat se stavebním zákonem a porozumět řeči úředníků, musí pochopit všechny technické detaily a nesmí mít ani pokušení něco ošidit, aby stavba nespadla. Stavařina je velmi odborná práce a pořád věříme v kvalitní řemeslo.

Historie

Firma Evosa byla založena v roce 1991 jako společnost pěti přátel a zdatných stavařů, kteří se seznámili ve společnosti Vodní stavby Praha s.p. Mezi zakládající členy společnosti patřili Ing. Miroslav Barč, Ing. Leoš Šmejda, Ing. Bohumil Tomeš, Rudolf Ševčík a Ing. Eva Palečková. Už od počátku jsme si zakládali na osobním kontaktu se zákazníkem, přátelskému a vstříčném přístupu a individuálním vnímání každého projektu. Důležitá je pro nás profesionalita podložená dlouholetou prací a odbornými zkušenostmi.

původní logo společnosti Evosa

logo společnosti v období 1991 - 2017

 

Výjimečné zakázky

V roce 1993 byl z demoličního výměru vyjmut významný Hotel Skrha v Jablonci nad Nisou, který jsme kompletně zrekonstruovali. Tato honosná stavba nás dostala do určitých finančních problémů, které jsme ale ustáli, a rekonstrukci úspěšně dokončili. Historická budova dnes zdobí náměstí a reprezentuje naši práci místním i návštěvníkům.

Zkušenosti s nejrůznějšími stavbami

Máme zkušenosti s nejrůznějšími typy liniových i pozemních staveb. Podíleli jsme se na výstavbě 4 honosných domů v Libeňských docích, opravovali jsme pomocí bezvýkopové technologie kanalizaci staré šachty na hutích nebo jsme připravovali venkovní plochy a přípojky včetně odvodnění pro jablonecké nákupní centrum. Pracujeme ale také na stavbách rodinných domů, výstavbách hal nebo kanceláří či vodohospodářských stavbách.

Současnost

Naší stěžejní činností je realizace liniových staveb, infrastruktury a staveb pozemních. Začínali jsme stavbami, které ekologicky hospodaří s vodou, tedy čistírnami odpadních vod – někdy dokonce i kořenovými čistírnami s rostlinami. Postupně se přesouváme i pozemnímu stavitelství včetně průmyslových staveb. Realizujeme rekonstrukce velkých objektů, stavíme vodovody a kanalizace pro obchodní centra, ale jsme zařízeni i na zakázky menšího rozsahu, například stavbu rodinných domů.

původní logo společnosti Evosa