Čistírny odpadních vod

Vodohospodářské stavby tvoří tradiční oblast našeho zájmu – v roce 1991 jsme u nich začínali a realizovali především čistírny odpadních vod. V současnosti stavíme a rekonstruujeme všechny typy vodohospodářských staveb. Vodohospodářské stavby realizujeme včetně dodávky technologií a zároveň jsme schopni postavit i přilehlé části vodohospodářských staveb, protože se věnujeme i pozemnímu stavitelství.

Máme bohaté zkušenosti se stavbou čistíren odpadních vod a realizovali jsme dokonce i takové speciality jako kořenové čistírny s rostlinami. Zajišťujeme také rekonstrukce čistíren odpadních vod a můžeme nabídnout i sanaci kalových nádrží. Čističky odpadních vod realizujeme od projektu až po kolaudaci – stavíme jak malá domovní zařízení, tak velkokapacitní čistírny nad 1000 EO. Stavěli jsme ale také náhony, přehrady, nádrže, vodní elektrárny, koryta řek i protipovodňová opatření.

Vodohospodářské stavby považujeme na svoji doménu. Vynikáme v nich zejména díky hlubokým odborným znalostem, smyslu pro poctivou stavařinu a mnohaletým zkušenostem, které s každou další stavbou zúročujeme.